Өвлийн төрлүүдийн нэгдсэн дүн

Баг Алт Мөнгө Хүрэл Нийт
Архангай аймаг 2 3 1 6
Баян-Өлгий аймаг 1 1 0 2
Баянзүрх дүүрэг 1 0 1 2
Сүхбаатар дүүрэг 1 0 0 1
Баянгол дүүрэг 0 1 1 2
Орхон аймаг 0 0 1 1
Чингэлтэй дүүрэг 0 0 1 1