Эрх зүйн баримт бичиг

# Төрөл Дугаар Нэр Огноо
1 Засгийн газрын тогтоол 269 Үндэсний спортын VI их наадам зохион байгуулах тухай 2017.09.20
2 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын тушаал А/048 Бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2018.02.06
3 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын тушаал А/424 Заавар батлах тухай тушаал

Нэгдсэн заавар
2017.12.28