Зохион байгуулах хороо

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 2-р сарын 6-ны өдрийн А/048 дугаар тушаалаар Үндэсний спортын VI их наадмыг зохион байгуулах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталлаа.

Үндэсний спортын VI их наадмыг зохион байгуулах хорооны бүрэлдэхүүн

Дарга

 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын дэд сайд

Дэд дарга

 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Биеийн тамир спортын бодлогын газрын дарга

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир спортын газрын дарга

 

Гишүүд

 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Боловсрол, соёл, шинжлэх  ухаан, спортын яамны Соёл, урлагийн бодлогын газрын дарга

Байгаль орчин, аялал, жуулчлалын яамны Аялал жуулчлалын бодлого, зохицуулалтын газрын дарга

Гадаад харилцааны яамны Гадаад сурталчилгаа, соёлын харилцааны газрын дэд захирал

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын нийгмийн асуудал хариуцсан орлогч

Цагдаагийн ерөнхий  газрын дэд дарга бөгөөд Нийслэлийн цагдаагийн газрын дарга

Нийслэлийн замын цагдаагийн газрын дарга

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын дарга

Нийслэлийн нийтийн биеийн тамир, спортын хорооны дарга

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Соёл, урлагийн газрын Соёлын өвийн хэлтсийн дарга

Монголын Аялал жуулчлалын хөгжлийн төвийн захирал

Соёлын өвийн үндэсний төвийн соёлын өвийн хэлтсийн дарга